แหล่งท่องเที่ยว
ใน16 อำเภอ
อ.เมือง
อ.เทพสถิต
อ.หนองบัวระเหว
อ.หนองบัวแดง
อ.เนินสง่า
อ.ซับใหญ่
อ.ภูเขียว
อ.แก้งคร้อ
อ.เกษตรสมบูรณ์
อ.บ้านแท่น
อ.จัตุรัส
อ.ภักดีชุมพล
อ.บ้านเขว้า
อ.คอนสาร
อ.คอนสวรรค์
อ.บำเน็จณรงค์

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 08-7868-3223 & 089-668-1889

ประวัติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการสมาคมฯ กิจกรรมสมาคมฯ ความเป็นมาสมาคมฯ แผนที่สมาคมฯ
ที่พัก-ร้านอาหาร
ใน16 อำเำภอ
ที่พัก อ.เมือง
ที่พัก อ.เทพสถิต
ที่พัก อ.หนองบัวระเหว
ที่พัก อ.หนองบัวแดง
ที่พัก อ.เนินสง่า
ที่พัก อ.ซับใหญ่
ที่พัก อ.ภูเขียว
ที่พัก อ.แก้งคร้อ
ที่พัก อ.เกษตรสมบูรณ์
ที่พัก อ.บ้านแท่น
ที่พัก อ.จัตุรัส
ที่พัก อ.ภักดีชุมพล
ที่พัก อ.บ้านเขว้า
ที่พัก อ.คอนสาร
ที่พัก อ.คอนสวรรค์
ที่พัก อ.บำเน็จณรงค์

ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับ
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คนที่ 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ขออภัยรอการอัพเดทข้อมูล เร็ว ๆ นี้

 

ท่านสามารถส่งข่าวสารข้อมูลมาได้ที่...

Fax : 0440-56-525


สนับสนุนโดย...
สมาพันธ์สภาอุตฯ
ท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
ประชารัฐ
รักสามักคีชัยภูมิ

ภาพ - ข่าว Powered by : Phudit 08-7868-3223 ส่งข่าวสารข้อมูลได้ที่ Fax : 0440-56-525
Copyright@2017 chaiyaphumtourism.com all right reserved